در راه است بوي ماه مهر

+ نوشته شده در  ساعت 10:29  توسط  معلم (تربیت معلم88)  | 

خداوند رنگین کمان                                        

به نام خداوند رنگین کمان                              خداوند بخشنده ی مهربان

خداوند سنجاقک رنگ رنگ                             خداوند پروانه های قشنگ        

خدایی که آب و هوا آفرید                             درخت و گل و سبزه را آفرید 

خدایی که از بوی گل بهتر است                     صمیمی تر از خنده ی مادر است   

خدایا به ما مهربانی بده                              دلی ساده و آسمانی بده   

دلی صاف و بی کینه ،مانند آب                      دلی روشن و گرم ،چون آفتاب 

محمود پور وهاب            

+ نوشته شده در  ساعت 10:16  توسط  معلم (تربیت معلم88)  | 
+ نوشته شده در  ساعت 17:8  توسط  معلم (تربیت معلم88)  |