X
تبلیغات
تخته سیاه مدرسه ی من
 بهار را باور کن

باز کن پنجره ها را که نسیم
روز میلاد اقاقی ها را
جشن میگیرد
و بهار
روی هر شاخه کنار هر برگ
شمع روشن کرده است
همه چلچله ها برگشتند
و طراوت را فریاد زدند

کوچه یکپارچه آواز شده است
و درخت گیلاس
هدیه جشن اقاقی ها را
گل به دامن کرده ست
باز کن پنجره ها را ای دوست
هیچ یادت هست
که زمین را عطشی وحشی سوخت
برگ ها پژمردند
تشنگی با جگر خاک چه کرد
هیچ یادت هست
توی تاریکی شب های بلند
سیلی سرما با تاک چه کرد
با سرو سینه گلهای سپید
نیمه شب باد غضبناک چه کرد
هیچ یادت هست
حالیا معجزه باران را باور کن
و سخاوت را در چشم چمنزار ببین
و محبت را در روح نسیم
که در این کوچه تنگ
با همین دست تهی
روز میلاد اقاقی ها را
جشن میگیرد
خاک جان یافته است
تو چرا سنگ شدی
تو چرا اینهمه دلتنگ شدی
باز کن پنجره ها را
و بهاران را
باور کن

|+| نوشته شده توسط معلم (تربیت معلم88) در  |
 خداوند رنگین کمان

خداوند رنگین کمان                                        

به نام خداوند رنگین کمان                              خداوند بخشنده ی مهربان

خداوند سنجاقک رنگ رنگ                             خداوند پروانه های قشنگ        

خدایی که آب و هوا آفرید                             درخت و گل و سبزه را آفرید 

خدایی که از بوی گل بهتر است                     صمیمی تر از خنده ی مادر است   

خدایا به ما مهربانی بده                              دلی ساده و آسمانی بده   

دلی صاف و بی کینه ،مانند آب                      دلی روشن و گرم ،چون آفتاب 

محمود پور وهاب            

|+| نوشته شده توسط معلم (تربیت معلم88) در  |
 آغاز سال تحصیلی جدید
|+| نوشته شده توسط معلم (تربیت معلم88) در  |
 
 
 
بالا